Đa số doanh nghiệp Việt tiếp cận chuyển đổi số ở mức thấp

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải đã cho biết, đa số doanh nghiệp Việt vẫn sẽ tiếp cận ở mức tương đối thấp đối với các trụ cột của một nền sản xuất thông minh. Tại hai hội thảo chuyên đề ngày 9/11, đã thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về cả công nghiệp 4.0, nhiều chuyên gia nhìn nhận doanh nghiệp ở trong nước vẫn chậm, ít tiếp cận với đổi mới sáng tạo.

Dẫn ra khảo sát của Bộ Công Thương, là ông Đỗ Thắng Hải cho biết, hầu hết ngành công nghiệp của Việt Nam sẽ có điểm số dưới 2,5 trên thang điểm 5 về các mức độ sẵn sàng trước cách mạng 4.0. Theo đó, đa số doanh nghiệp trong nước hiện đang đứng ngoài làn sóng này, họ cũng đang cố tiếp cận ở mức tương đối thấp cùng với tất cả trụ cột của một nền sản xuất thông minh.

Doanh nghiệp Việt Nam thường bị vướng tài chính

Tại thảo luận của Diễn đàn này các năm trước. Phía đơn vị cung cấp thiết bị tự động hoá như Autotech Việt Nam thông tin. Hầu hết khách hàng của họ là doanh nghiệp FDI. “Doanh nghiệp Việt Nam thường bị vướng tài chính. Đồng thời, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tự động hoá sản xuất còn thấp”. Đại diện doanh nghiệp từng chia sẻ.

Phó ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cũng thừa nhận quá trình công nghiệp hoá; hiện đại hoá của nền kinh tế vẫn chậm. Năng lực và trình độ công nghiệp còn thấp.

Doanh nghiệp Việt Nam thường bị vướng tài chính
Doanh nghiệp Việt Nam thường bị vướng tài chính

Theo chúng tôi được biết, các nghiên cứu của CSIRO, Australia và Bộ Khoa học & Công nghệ cho thấy. Chỉ một phần nhỏ các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo. Tỷ lệ doanh nghiệp có nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các ngành sản xuất còn thấp như: chỉ 17% ở sản xuất thiết bị điện; 15% với ngành hoá chất; 9% với ngành chế biến thực phẩm; 5-6% với ngành dệt may, da giày.

Hay một nghiên cứu của World Bank cũng cho thấy. Chỉ 9% doanh nghiệo Việt Nam sử dụng máy móc được điều khiển bằng máy tính. Dưới 1% sử dụng các công nghệ tiên tiến hơn. Còn hầu hết doanh nghiệp sử dụng máy móc nhưng do con người điều khiển. Bên cạnh đó, kết quả cũng chỉ ra, hơn 75% doanh nghiệp nhỏ và vừa; 66,7% doanh nghiệp lớn trong khảo sát hoài nghi lợi ích kinh tế của việc đầu tư vào công nghệ mới.

Lý giải quá trình chuyển đổi trong 3 năm chậm

Lý giải quá trình chuyển đổi trong 3 năm qua còn chậm. Ông Đỗ Thắng Hải cho biết là do nguồn lực, nội lực của doanh nghiệp còn hạn chế. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước chưa nhiều.

Theo đó, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa cao. Giá trị gia tăng tạo ra trong nước còn thấp. Nền công nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hạn chế. Nguồn lực xã hội cũng chưa tập trung đầu tư vào sản xuất. Trong khi bản chất của khu vực này đòi hỏi lượng tiền đầu tư lớn, dài hạn.

“Hiện nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất hạn chế do thời gian thu hồi vốn chậm. Lợi nhuận biên kém hấp dẫn so với đổ vào bất động sản hay tài chính”, ông nói.

Lý giải quá trình chuyển đổi trong 3 năm chậm
Lý giải quá trình chuyển đổi trong 3 năm chậm

Mặt khác, Việt Nam đang thiếu khung pháp lý, cơ chế chính sách hoàn chỉnh. Đồng bộ và hấp dẫn để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ; và thiếu tính liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI. Để tận dụng chuyển giao công nghệ, tiếp cận thị trường…

Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn nhiều thách thức

Trong khi đó, mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam thời gian tới. Sẽ còn đối diện với nhiều thách thức từ bên ngoài. Như biến đổi cục diện thế giới mạnh mẽ; câu chuyện tái cấu trúc, dịch chuyển đầu tư; chuỗi cung ứng sau Covid-19.

Để khắc phục những vấn đề này, ông Hải thông tin. Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các khung pháp lý; chính sách, tạo động lực cho phát triển công nghiệp bền vững, giải quyết các điểm nghẽn.

Nền kinh tế sẽ hướng đến sử dụng hợp lý nguồn lực để phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả, dựa trên nguyên tắc lợi thế của mình. Việt Nam cũng sẽ hình thành các chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực, tính chủ động của địa phương.

Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn nhiều thách thức
Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn nhiều thách thức

Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp công nghiệp hướng đến mô hình nhà máy thông minh, phát triển doanh nghiệp công nghiệp tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước…

Chuyển đổi số – Thay đổi nhỏ từ số hóa tài liệu

Nhiều nhà quản trị vẫn còn rất ngại với việc chuyển đổi số vì cho rằng chuyển đổi số là phải thay đổi hoàn toàn một hệ thống tổ chức hay chuyển đổi ngay lập tức tất cả mô hình kinh doanh của cả một doanh nghiệp.

Nhưng sự thật chuyển đổi số chính là việc bắt đầu đi từ những bước đi nhỏ để theo thời gian sẽ đạt được những lợi ích rất lớn và những việc nhỏ như số hoá tài liệu của công ty.

Thông thường, tại doanh nghiệp tồn tại nhiều các đầu việc thủ công có tính chất lặp lại gây mất thời gian và giảm hiệu suất làm việc của nhân viên, ngoài ra, việc tiêu tốn lượng giấy lớn cho việc lưu trữ dữ liệu gây tốn kém diện tích, dễ hư hỏng do tác động của ngoại cảnh và việc tra cứu cũng rất khó khăn, tốn nhiều thời gian.

Chuyển đổi số sẽ giúp số hoá tài liệu bằng cách chuyển toàn bộ tài liệu bản cứng này sang dạng tài liệu mềm thuận tiện cho việc sàng lọc, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, kéo dài tuổi thọ của tài liệu và tiết kiệm không gian lưu trữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *