Đánh giá lại quy mô GDP theo định kỳ 5 năm/lần

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đánh giá việc định kỳ 5 năm rà soát, và đánh giá lại quy mô GDP là “phù hợp, cần thiết, có căn cứ thông lệ quốc tế”. Chiều nay, với 92,59% (462 đại biểu) tán thành, thì Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều và phụ lục – danh mục chỉ tiêu thống kê của quốc gia của Luật Thống kê. Luật có hiệu lực thi hành tính từ ngày 1/1/2022.

Một trong những nội dung mới trong Luật lần này là quy định, định kỳ 5 năm sẽ tiếng hành rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), và báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội để xem xét đánh giá lại.

Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần

Trước đó, trong quá trình thảo luận, có ý kiến cho rằng chỉ thực hiện đánh giá lại GDP. Trong trường hợp có sai số hoặc chênh lệch lớn. Không nhất thiết theo định kỳ 5 năm. Còn ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Nói việc quy định 5 năm là “phù hợp, cần thiết”. Căn cứ vào thực tiễn cũng như thông lệ thống kê quốc tế.

Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần. Sau thời gian có kết quả điều tra sẽ là thời điểm thích hợp. Để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát quy mô GDP.

Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần
Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần

“Các giai đoạn rà soát, đánh giá lại quy mô GDP sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định. Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan chức năng sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét. Quyết định đánh giá lại hay không đánh giá lại”, ông Thanh nói. Việc thực hiện, theo Luật vừa được thông qua, sẽ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; phối hợp với bộ, ngành và địa phương.

Quy mô nền kinh tế của Việt Nam vượt con số 300 tỷ USD

Trước đó, cuối năm 2019, Tổng cục Thống kê đã đánh giá lại. Quy mô GDP bình quân giai đoạn 2010-2017. Theo đó, quy mô nền kinh tế tăng 25,4% mỗi năm. So với số liệu đã công bố trước đó. Với tổng quy mô kinh tế đến cuối năm 2017 đạt khoảng 220 tỷ USD, theo con số mới, quy mô GDP 2019 ước tính tăng lên 275 tỷ USD. Tính cả tốc độ tăng trưởng năm 2018 và nửa đầu năm 2019. Quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã vượt con số 300 tỷ USD.

Quy mô nền kinh tế của Việt Nam vượt con số 300 tỷ USD
Quy mô nền kinh tế của Việt Nam vượt con số 300 tỷ USD

Năm 2020, theo Tổng cục Thống kê, quy mô GDP Việt Nam khoảng 343 tỷ USD. Đây là GDP trên cơ sở đã tính toán lại từ năm 2019. Khẳng định khi đó, đại diện Tổng cục Thống kê nói, mục đích của việc đánh giá lại không hướng tới. Để nới rộng chi tiêu hay để Chính phủ gia tăng vay nợ.

Việc đánh giá lại là nhiệm vụ thường xuyên. Và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới. Quy mô GDP theo số liệu mới vẫn được thực hiện theo phương phảp sản xuất. Không dùng cách tính mới và không gồm hoạt động kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp. Do chưa có số liệu đầy đủ.

Nắm rõ về tiêu chuẩn GMP

GMP viết tắt (Good Manufacturing Practices ) : Là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất bao gồm những nội dung, quy định, nguyên tắc về điều kiện sản xuất áp dụng cho các cơ sở sản xuất, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm …Nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn .

GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là điều kiện cho việc phát triển hệ thống HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO22000.

GMP quan tâm đến các yếu tố quan trọng như là : Con người, nguyên vật liệu, các thiết bị  máy móc, môi trường ở tất cả các khu vực trong quá trình sản xuất , kể cả các vấn đề giải quyết khiếu nại của khách hàng và thu hồi sản phẩm sai lỗi.

Những yêu cầu của GMP có tính mở rộng và tổng quát , cho phép mỗi nhà sản xuất có thể tự quyết định về số quy định, tiêu chuẩn , thủ tục hướng dẫn công việc sao cho đáp ứng được các yêu cầu cần thiết phù hợp với từng lĩnh vực , điều kiện cơ sở vật chất của từng doanh nghiệp .

Xem thêm các bài viết khác tại cvhigh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *