Quốc hội thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương

Quốc hội đã đồng ý lùi thời điểm cải cách chính sách về tiền lương, đồng thời vẫn chưa nâng lương cho những người thu nhập thấp, mới đi làm ở năm 2022. Năm tới, mức chi ngân sách nhà nước dự kiến sẽ là 372.900 tỷ đồng, khoảng 4% GDP. Trong đó, ngân sách trung ương là 347.900 tỷ VN đồng, khoảng 3,7% GDP.

Đồng thời, Quốc hội sẽ đồng ý lùi thời điểm thực hiện tiến hành cải cách chính sách tiền lương. ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995. Và tạo nguồn để tích lũy lực thực hiện cải cách chính sách lương vào thời điểm phù hợp

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính. Ngân sách của Quốc hội nói, việc đề nghị cho phép lùi thời điểm cải cách tiền lương căn cứ ý kiến của đại biểu và để thực hiện kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, cải cách tiền lương là “chủ trương lớn. Mang tính đột phá”, đã được quy định trong Nghị quyết 27 của Bộ chính trị. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng phương án. Chuẩn bị nguồn lực, sớm trình Quốc hội quyết định cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm thích hợp.

“Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế – xã hội. Đời sống nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, mới đi làm. Người hoạt động chuyên trách xã, phường. Tuy nhiên hiện nay thu ngân sách khó khăn, chi ngân sách tăng cao. Đặc biệt chi cho phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế đang là nhiệm vụ quan trọng. Cấp thiết Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nêu lý do.

Quốc hội quyết định cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm thích hợp

Đồng thời, cũng như việc cải cách tiền lương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, cân đối nguồn lực. Sớm thực hiện cải cách, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương. Nhất là đối tượng có mức lương thấp. Giải trình về vấn đề thu ngân sách chưa bền vững. Ông Cường nói, “đúng như ý kiến các vị đại biểu đã nêu”.

Ước thu năm 2021 vượt 1,7% dự toán. Song số vượt thu chủ yếu từ đất (29.200 tỷ đồng) và dầu thô (12.000 tỷ đồng). Nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất, thu nội địa chỉ đạt 97% dự toán, thu từ khu vực sản xuất tuy đạt và vượt dự toán nhưng ở mức thấp.

Kết quả thu từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021 ước đạt chỉ 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch 40.000 tỷ đồng. “Đây là mức quá thấp, không đạt yêu cầu, đặc biệt trong điều kiện thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh rất thuận lợi cho việc thoái vốn và tăng hiệu quả thu hồi vốn nhà nước”, ông Cường nhận xét.

Việc không đạt kế hoạch ngoài yếu tố khách quan, còn do xây dựng, phê duyệt. Điều chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở các cấp có thẩm quyền rất chậm, ban hành văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, kịp thời, các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chưa quyết liệt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan quyết liệt xây dựng các giải pháp để thực hiện kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương

Ngoài ra, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua cũng cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021 và năm 2022. Song yêu cầu phải cam kết bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương.

Quốc hội đồng ý chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022
Quốc hội đồng ý chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, việc đề nghị cho phép lùi thời điểm cải cách tiền lương căn cứ ý kiến của đại biểu và để thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 4 của T.Ư Đảng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, cải cách tiền lương là “chủ trương lớn. Mang tính đột phá”, đã được quy định trong Nghị quyết 27 của T.Ư. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng phương án, chuẩn bị nguồn lực, sớm trình Quốc hội quyết định cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm thích hợp.

Trước ý kiến đề nghị cân nhắc nâng lương cho người mới đi làm. Nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách ở xã, tổ, thôn; bản, ông Cường cho biết. Trước mắt trong năm 2022 sẽ chưa thực hiện.

Cùng cvhigh.com cập nhật các tin tức mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *