TPBank bán 24 triệu cổ phiếu cho SoftBank

Bốn công ty liên quan tới SoftBank đã mua vào 24,1 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Tiên Phong từ ngầy 5/10 đến 3/11. Số cổ phiếu này nằm ở trong tổng số 28,4 triệu đơn vị mà 4 tổ chức liên quan tới cổ đông Nhật Bản SoftBank đã đăng ký mua trước đấy. Các giao dịch được diễn ra theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận nhưng không được thực hiện hết khối lượng đăng ký. Việc đăng ký giao dịch của nhóm cổ đông trên diễn ra trong lúc TPBank vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu của mình cho 14 nhà đầu tư với mức giá 33.000 đồng một cổ phiếu để làm tăng vốn điều lệ cách đây ít tuần.

SoftBank mua lại cổ phiếu từ TPBank

Đây là số cổ phiếu nằm trong tổng số 28,4 triệu đơn vị mà 4 tổ chức liên quan đến cổ đông Nhật Bản SoftBank đăng ký mua trước đó. Các giao dịch diễn ra theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Không thực hiện hết khối lượng đăng ký do không đạt kỳ vọng.

SoftBank mua lại cổ phiếu từ TPBank
4 công ty liên quan tới SoftBank mua lại cổ phiếu từ TPBank

Trong đó, SBI Ven Holdings mua vào 4,2 triệu cổ phiếu TPB trong số 6 triệu cổ phiếu đăng ký mua; theo phương thức thỏa thuận. Tỷ lệ sở hữu của công ty tại TPBank nâng từ 4,14% lên 4,5% sau giao dịch. Hai đại diện vốn góp của quỹ đầu tư này tại ngân hàng là ông Suzo Shikata (Phó chủ tịch TPBank) và ông Eiichiro So (Thành viên Hội đồng quản trị TPBank).

Khối đầu tư của SoftBank

Bên cạnh đó, hai công ty JB và SP do bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm chủ tịch mua vào 15,7 triệu cổ phiếu trong tổng 16,4 triệu cổ phiếu đăng ký. Bà Nguyệt hiện là thành viên Ban kiểm soát tại TPBank. Hai công ty này đều mua vào cùng khối lượng hơn 7,8 triệu cổ phiếu TPB. Nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi công ty tại TPBank từ hơn 3,4% lên 4,08%.

Ngoài hai công ty này, bà Nguyệt cũng đang là chủ tịch của hai công ty khác. Sở hữu tổng cộng gần 7,9% vốn điều lệ TPBank là Công ty FD và Công ty VG (theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm). Bốn doanh nghiệp do bà Nguyệt làm chủ tịch đều thuộc sở hữu của SBIH Investment Vietnam. Nằm trong Khối đầu tư của SoftBank.

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) – đơn vị liên quan ông Suzo Shikata và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Cũng mua vào 4,2 triệu cổ phiếu TPB theo hợp đồng ủy thác SBI Ven Holdings.

TPBank phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước

Trước đó, TPBank đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước. Tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Với giá bán thành công là 33.000 đồng/cp. Ngân hàng thu về được 3.300 tỷ đồng từ đợt phát hành. Sau khi trừ các chi phí, TPBank thu ròng 3.281,85 tỷ đồng.

TPBank phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Số cổ phiếu trên được bán cho 14 nhà đầu tư. Bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Trong đó, 2 nhà đầu tư tổ chức gồm CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD); công ty mẹ của đơn vị này – CTCP Bamboo Capital (HoSE: BCG). Lần lượt mua vào lần lượt 29 triệu và 1 triệu cổ phiếu cổ phiếu. Tương đương 2,48% và 0,09% vốn TPBank.

70 triệu cổ phiếu còn lại được mua bởi 12 nhà đầu tư cá nhân. Với số tiền chi ra là 2.310 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Hà Long mua vào hơn 19,5 triệu cổ phiếu TPB. Nâng lượng nắm giữ lên 22 triệu đơn vị, tương đương 1,88% vốn. Ước tính số tiền bỏ ra khoảng 643 tỷ đồng.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi về đầu tư chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *