Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% năm 2022

Một số kiến nghị hạ mục tiêu tăng trưởng năm tới, tuy nhiên theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức 6-6,5% đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ và đã tính vào yếu tố thuận lợi, khó khăn. Chiều nay (12/11), Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022 đã được Quốc hội thông qua cùng với 472 đại biểu tán thành, tương ứng 94,59%. Liên quan đến một số ý kiến cho rằng các mức tăng trưởng GDP khoảng 6%-6,5% khó hoàn thành, cho nên đặt khoảng 5%-5,5%, ông Vũ Hồng Thanh, và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá, chỉ tiêu sẽ tăng trưởng GDP năm 2022 đã được xây dựng ở trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình ở trong nước, quốc tế.

Đồng thời, chỉ tiêu này có tính đến cả những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2021 ở trên nền tăng trưởng thấp (khoảng 2%), bám sát định hướng, và mục tiêu, nhiệm vụ của TOÀN BỘ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

“Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6-6,5% thể hiện cả quyết tâm cao của Chính phủ, và đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt ở trong thực hiện các mục tiêu năm 2022, do đó, sẽ xin Quốc hội cho giữ như dự thảo”, ông Thanh nói.

Năm 2021 dự kiến đạt 8/12 chỉ tiêu đề ra

Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết, ước thực hiện cả năm dự kiến đạt. Và vượt 8/12 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng chỉ tăng bình quân 1,82%, cả năm ước tăng dưới mức Quốc hội giao; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt trên 80%; cả năm ước vượt dự toán, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Và các nhiệm vụ cấp bách khác; bội chi NSNN trong phạm vi dự toán (4%GDP).

Năm 2021 dự kiến đạt 8/12 chỉ tiêu đề ra
Năm 2021 dự kiến đạt 8/12 chỉ tiêu đề ra

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, dự kiến có 4/12 chỉ tiêu KTXH chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 3 – 3,5% so với mục tiêu khoảng 6%; GDP bình quân đầu người ước đạt 3.660 – 3.680 USD, thấp hơn so với mục tiêu khoảng 3.700 USD;   Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro; sức ép lạm phát tăng; xuất khẩu giảm tốc, tiếp tục xu hướng nhập siêu; xuất nhập khẩu phụ thuộc vào khu vực FDI và một số ít thị trường.

Quy mô GDP bình quân đầu người năm tới dự kiến đạt 3.900 USD

Ngoài mục tiêu tăng trưởng GDP, quy mô GDP bình quân đầu người năm tới dự kiến đạt 3.900 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến – chế tạo khoảng 25,5-25,8% GDP. Tốc độ tăng CPI khoảng 4%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khoảng 5,5%…

Với đề nghị đặt mục tiêu cao hơn cho chỉ tiêu lao động qua đào tạo; tăng tỷ lệ bội chi lên 5% GDP, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cùng với Chính phủ đang khẩn trương xây dựng “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội”, “Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19”, trong đó có nội dung cân đối ngân sách và bội chi. Hai chương trình này sẽ sớm trình Quốc hội xem xét.

“Việc xây dựng kịch bản tăng trưởng, các chỉ tiêu chủ yếu đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng”, ông Thanh nhận xét. Về việc một số chỉ tiêu có trong Nghị quyết 5 năm nhưng không có trong trong kế hoạch năm tới, ông Thanh nói, việc thu thập, tính toán số liệu những chỉ tiêu này không được thực hiện hằng năm.

Quy mô GDP bình quân đầu người năm tới dự kiến đạt 3.900 USD
Quy mô GDP bình quân đầu người năm tới dự kiến đạt 3.900 USD

“Việc bổ sung thêm chỉ tiêu vào dự thảo Nghị quyết cần được đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, đo lường được, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát”, ông Thanh nêu.

Bảng chỉ tiêu và kế hoạch 2022

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6-6,5%
GDP bình quân đầu người 3.900 USD
Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP Khoảng 25,5-25,8%
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bình quân 4%
Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 5,5%
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 27,5%
Tỷ lệ lao động qua đào tạo 67% (27-27,5% có bằng, chứng chỉ)
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị Dưới 4%
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) Giảm 1-1,5%
Số bác sĩ trên 1 vạn dân 9,4
Số giường bệnh trên 1 vạn dân 29,5 giường bệnh
Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 92% dân số
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 73%
Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 89%
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 91%
Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện các chính sách
Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện các chính sách

Theo chúng tôi được biết, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện các chính sách, giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chính phủ cũng được yêu cầu điều hành các chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, để hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, kết nối cung cầu lao động, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư. Đồng thời, Quốc hội đề nghị phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, kiểm soát việc phát sinh nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *