Quá trình phục hồi kinh tế từ nguồn vốn nhà nước

Thủ tướng đã yêu cầu trong chương trình phục hồi, cùng phát triển kinh tế xã hội, dùng vốn Nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn khác. Lưu ý này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rõ tại phiên họp chiều 13/11. Thảo luận về vấn đề chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Ông nêu mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sắp tới đây là thúc đẩy tăng trưởng. Tạo ra động lực mới hơn nhưng phải đảm bảo rằng nền tảng vĩ mô vẫn ổn định, kiểm soát lạm phát cùng các cân đối lớn của nền kinh tế. Việc sử dụng hiệu quả những nguồn lực này sẽ là “vốn mồi” để thúc đẩy cơ cấu nền lại kinh tế đất nước, đổi mới mô hình và sức cạnh tranh cùng tính tự chủ của nền kinh tế.

Thủ tướng trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội từ nguồn vốn nhà nước

Ông lưu ý các cơ quan soạn thảo đề án này phải tính toán kỹ, làm rõ nguồn lực. Đề án phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược tổng thể phòng, chống Covid-19; sử dụng đồng bộ, linh hoạt, điều hành “nghệ thuật, khoa học” chính sách tài khoá. Tiền tệ với quy mô, phạm vi, mức độ, lộ trình và thời điểm phù hợp gắn với tăng cường huy động các nguồn lực xã hội.

Thủ tướng trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội từ nguồn vốn nhà nước
Thủ tướng trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội từ nguồn vốn nhà nước

Đề án cũng cần kết hợp chặt chẽ với hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Không ngừng cải thiện đời sống của người dân. Củng cố hệ thống an sinh xã hội dựa trên 3 trụ cột chính là phòng ngừa. Giảm thiểu và khắc phục rủi ro, giải quyết được các vấn đề về xã hội, môi trường.

“Chương trình vừa giải quyết các vấn đề trước mắt. Vừa tính tới các vấn đề lâu dài, gắn kết chặt chẽ phát triển hạ tầng. Việc giải quyết một số vấn đề tồn đọng kéo dài…”

Về hệ thống kết cấu hạ tầng. Thủ tướng đề nghị đề án hướng đến phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số; hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, xã hội; giáo dục, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu…

Ông yêu cầu các cơ quan soạn thảo, trên cơ sở tiếp thu góp ý của các thành viên Chính phủ. Chỉnh sửa và hoàn thiện để sớm trình đề án phục hồi. Phát triển kinh tế xã hội lên cấp có thẩm quyền.

Các trụ cột chính phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn tới

Trước đó, tại phiên chất vấn ngày 12/11, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết. Cơ quan này đang tính toán công cụ tài khoá để thực hiện cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế. Trong khi đó, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Chương trình phục hồi kinh tế gồm 5 nhóm giải pháp kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

Phát triển kinh tế dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề cuối năm
Phát triển kinh tế dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề cuối năm

Thủ tướng lưu ý các cơ quan soạn thảo đề án này phải tính toán kỹ, làm rõ nguồn lực. Đề án phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược tổng thể phòng, chống Covid-19; sử dụng đồng bộ, linh hoạt, điều hành “nghệ thuật, khoa học” chính sách tài khoá, tiền tệ với quy mô, phạm vi, mức độ, lộ trình và thời điểm phù hợp gắn với tăng cường huy động các nguồn lực xã hội.

Phát triển kinh tế dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề cuối năm

Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực này sẽ là “vốn mồi” thúc đẩy cơ cấu nền lại kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng và sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Về dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế, tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, nhưng phải đảm bảo nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đó, chương trình cần phải giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài, gắn kết đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, chương trình phát triển hạ tầng, việc giải quyết một số vấn đề tồn đọng kéo dài…

Cập nhật thêm các tin tức mới nhất cùng cvhigh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *